Display- & Räckviddsannonsering

Den snabba fragmenteringen på Internet har även skapat många nischade siter och forum där affiniteten inom din målgrupp kan vara hög. Utmaningen ligger ofta i att utvärdera siterna och handla smart för att undvika ekonomiskt spill vilket är lätt hänt när man köper ex. banners. Exempel på några större nischade siter kan vara Hemnet.se, Aftonbladet.se, Blocket.se eller ViiVilla.se. Mindre siter kan vara lite svårare att känna till men många av dem ger förvånansvärt bra resultat då annonseringskostnaden är lägre samtidigt som du har möjlighet att rikta ditt budskap till en given och nischad målgrupp.

Det förekommer många olika annonseringsalternativ på våra svenska sajter idag. Årligen dyker det även upp ett antal nya annonsnätverk med varierande kvalitet. Några av de vanligaste annons- och bloggnätverken på marknaden är idag Specific Media, Webtraffic och Tailsweep. Det finns även nätverk helt inriktad på en viss genre såsom Sportsverige.se. Det innebär också i en förlängning att antalet betalningsmodeller varierar kraftigt. De mest förekommande idag är CPC, CPM, CPA men i takt med att nya aktörer uppstår tillkommer också nya betalningsmodeller. Detta är för många företag ett dilemma att veta vad som passar bäst för just dem och vad som faktiskt i slutändan konverterar bäst. Våra analytiker och medieplanerare är experter på detta och att säkerställa en optimal mediemix för dig.

Många företag kontaktar oss på Forefront då man vill gå ut med en kampanj och marknadsföra en viss produkt eller tjänst, detta ibland tillsammans med andra satsningar i TV, Radio och Tidningar. Dock blir det allt vanligare att man fokuserar på Internet då priserna är lägre, mätbarheten mer transparent och konverteringen ofta högre. Våra Campaign Managers hjälper dig att säkerställa en optimal mediamix. Och när kampanjen går live optimerar vi löpande för bästa resultat och måluppfyllnad.

Testa oss nästa gång det är dags att rulla ut er kampanj!