Forefront_Tracking & Effektmätning

Tracking och Effektmätning

Forefront skapar alltid onlinelösningar som ger resultat! Vi har en unik arbetsmetod som genomsyrar vårt arbete och som kan delas upp i fyra olika steg:

1. Behovsanalys

2. Medieplan och Presentation

3. Optimering

4. Statistik & Uppföljning

Många av våra kunder är ute efter konvertering, vilket innebär krasst att vårt arbete ska leda till flera leads, kunder, bokningar etc. Andra företag är ute efter att bygga varumärke långsiktigt och vill därmed att vi jobbar strategiskt med olika räckviddskampanjer mot rätt målgrupp.

Oavsett syfte så har Forefront ett arbetssätt som alltid strävar efter att sätta upp mål, mäta och optimera utifrån det. Endast så kan vi uppnå maximalt resultat. Det är viktigt för oss att vara transparenta och jobbar därmed med beprövade system och tredjepartsmätare där alla medieinvesteringar redovisas tydligt för dig som kund.